ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 ผู้บริหารกลุ่มภูกระจานศึกษาดูงาน
4 กรกฏาคม 2562- 5 มิถุนายน 2562 34
ลาวใต้
2 สมัครกิจกรรมทักษะวิชาการกลุ่ม
24 มิถุนายน 2562- 28 มิถุนายน 2562 26
เว็บศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม
3 ประชุมสามัญกลุ่มภูกระจาน
21 มิถุนายน 2562- 21 มิถุนายน 2562 24
รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์


โรงเรียนบ้านไร่เจริญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

Admin E-mail : raicharoenschool@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook