ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการพัฒนาโรงเรียน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : raicharoen.info วันที่ : 24 มิถุนายน 2562

ด้วยโรงเรียนบ้านไร่เจริญเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 54 คน ครูและบุคลากร 9 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.ไม่มากซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ใช้ไปกับค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำค่าไฟ จึงทำให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาส่วนอื่นๆของทางโรงเรียน เช่น วัสดุอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขาดงบประมาณในการสร้างฐานเรียนรู้ สนามเด็กเล่น การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ร่วมทั้งการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุด ทางผู้บริหารและคณะครูจึงได้ลงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือเพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียนบ้านไร่เจริญต่อไป 

อ่านแล้ว : 53 คน |


โรงเรียนบ้านไร่เจริญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

Admin E-mail : raicharoenschool@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook