ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการดำเนินงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่เจริญ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : raicharoen.info วันที่ : 24 มีนาคม 2563

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่เจริญ

เรื่อง  แจ้งแนวทางการดำเนินงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่เจริญ

--------------------------------------------------

ตามที่ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน มีความประสงค์จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่เจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างป้ายซุ้มประตู รั้วโรงเรียนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2563 ตามแจ้งแล้วนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และแนวปฏิบัติของหน่วยงานราชการทุกสังกัด ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น โรงเรียนบ้านไร่เจริญจึงได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย โดยให้มีแนวปฏิบัติดังนี้

  1. เลื่อนกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2563 ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จะลดลง เข้าสู่สภาวะปกติ
  2. ให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการก่อนนั้นแล้ว โดยรวบรวมเงินบริจาคแต่ละสาย แต่ละรุ่น โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากันทรลักษ์ ชื่อบัญชีกองทุนผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่เจริญ โดยนายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย และนางละออง คำศรี และนางอุไรวรรณ  สมอหมอบ     เลขที่บัญชี 312-0-89214-9 ผู้ประสานงาน นายนัยณัฏฐ์  ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ เบอร์โทร063-7952956, คุณครูละออง  คำศรี เบอร์โทร 091-8651902 ซึ่งจะเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
  3. เมื่อมีการโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้วให้แจ้งฝ่ายบัญชีของกองทุน เพื่อลงบันทึกการรับบริจาค ที่เบอร์โทรประสานงาน 063-7952956, 091-8651902
  4. เมื่อได้ยอดรวมเงินบริจาคมาแล้ว ทางคณะกรรมการจะสรุปและแจ้งให้ทราบ
  5. การเริ่มดำเนินการสร้างป้ายซุ้มประตู รั้วโรงเรียนของโรงเรียนบ้านไร่เจริญ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับมอบยอดผ้าป่าทุกสายอย่างเป็นทางการ ซึ่งวันและเวลาทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบ พร้อมแนวปฏิบัติร่วมกันอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

( นายนัยณัฏฐ์  ศรีชัย )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ

อ่านแล้ว : 18 คน |


โรงเรียนบ้านไร่เจริญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

Admin E-mail : raicharoenschool@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook