อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน              " นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามอย่างไทย "

 

เอกลักษณ์ลักษณ์ของโรงเรียน     " ยิ้มใส  ไหว้สวย  รวยน้ำใจ "โรงเรียนบ้านไร่เจริญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

Admin E-mail : raicharoenschool@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook