ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530228
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040028
รหัส Obec 6 หลัก :
  530228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Raicharoen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านไร่เจริญ
ตำบล :
  จานใหญ่
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  063-7952956
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2520
อีเมล์ :
  raicharoenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
  https://www.raicharoen.info
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูกระจาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จานใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

Admin E-mail : raicharoenschool@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook