ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 6  ตำบลจานใหญ่  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีพื้นที่  6  ไร่  3  งาน  70  ตารางวา  โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านสมัยนั้น รวบรวมเงินซื้อที่ดิน และก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย เช่น สภาตำบลจานใหญ่ สนับสนุนบริจาควัสดุ  ครุภัณฑ์ สังกะสี  ปูนซีเมนต์ เป็นต้น

         เปิดเรียนวันแรก  วันที่  23  พฤษภาคม  2520  มีนักเรียน  72  คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีครูสอน  2  คน  คือครูใหญ่และครูมาช่วยราชการอีก 1 คน

         พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ศก.03  จำนวน  1 หลัง  6  ห้องเรียน

         พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช. 202/26

         พ.ศ.  2553  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.   /29โรงเรียนบ้านไร่เจริญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

Admin E-mail : raicharoenschool@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook