ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
2
3
5
1
อนุบาล 3
6
1
7
1
รวมอนุบาล
8
4
12
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
1
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
1
3
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
9
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
4
4
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
6
11
1
รวมประถมศึกษา
18
24
42
6
รวมทั้งหมด
26
28
54
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านไร่เจริญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

Admin E-mail : raicharoenschool@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook